Exor - Issue Tracker

Välkommen till .exor Issue Tracker!

Vi på exor eftersträvar alltid en hög servicegrad och struktur i våra projekt. Ett av våra verktyg för att uppnå detta är vår Issue Tracker.

Här kan du som kund/samarbetspartner rapportera in ärende, prioritera, kommentera och hela tiden följa status på inrapporterade ärenden. Du kan även välja om du vill bli notifierad via epost när det händer något i "dina" ärenden.

Fastnar du på något kan du som steg ett kontakta din kontaktperson/projektledare, alternativt kan du alltid nå oss på växelnummer: 018-666700.


You must login to view projects on this site.